Obiective

Federația „Columna” are ca obiectiv principale apărarea și promovearea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale membrilor sindicatelor afiliate și interesele acestora în domeniul economic, social și profesional.

  • Promovează și apără libertatea democraţiei, solidaritatea internă și internaţională a membrilor de sindicat;
  • Organizarea de structuri sindicale profesionale judeţene la nivel teritorial, pentru asigurarea unor condiții de muncă mai favorabile salariaților;
  • Participarea activă la procesul legislativ și supravegherea aplicării legislației incidente;
  • Negocierea Contractului Colectiv de Muncă și a Acordului Colectiv la nivel de sector de activitate şi local pentru sindicatele afiliate;
  • Eliminarea discriminării forţei de muncă și asigurarea egalităţii de tratament a membrilor sindicatelor afiliate;
  • Asigurarea asistenței de specialitate membrilor de sindicat cu ocazia încheierii, executării și încetării Contractelor Colective de Muncă și a Acordurilor Colective, precum și în domeniul salarizării, normării muncii, asigurărilor sociale, la cererea sindicatelor afiliate;
  • Editarea de ziare, reviste, publicaţii si lucrări de specialitate;
  • Reprezentarea funcţionarilor publici și a funcţionarilor publici cu statut special în relaţiile acestora cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
  • Reprezentarea funcţionarilor publici si a funcţionarilor publici cu statut special la semnarea acordului care se încheie, cu autoritatea sau instituţia publică din care aceştia fac parte;
  • Asigură pregătire și instruire permanentă profesională prin cursuri de calificare, de perfecţionare.