Statutul Federației Columna

Rolul federației sindicale:

  • Negociază Contracte colective de muncă și Acorduri colective la nivel de sector de activitate şi local pentru sindicatele afiliate;

  • Ajută la eliminarea discriminării forţei de muncă și asigură egalitatea de tratament pentru membrii sindicatelor afiliate;

  • Promovează și apără libertatea democraţiei, solidaritatea internă și internaţională a membrilor de sindicat;

  • Asigură asistență de specialitate membrilor de sindicat cu ocazia încheierii, executării și încetării Contractelor colective de Muncă și a Acordurilor colective, precum și în domeniul salarizării, normării muncii, asigurărilor sociale, la cererea sindicatelor afiliate;

  • Asigură operațiuni de editare a ziarelor, revistelor, publicaţiilor și lucrărilor de specialitate;

  • Organizează structuri sindicale profesionale judeţene la nivel teritorial;

  • Reprezintă funcţionarii publici și funcţionarii publici cu statut special în relaţiile acestora cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici și totodată îi reprezintă la semnarea acordului care se încheie, cu autoritatea sau instituţia publică din care aceştia fac parte;

  • Asigură pregătire și instruire permanentă profesională prin cursuri de calificare, și de perfecţionare a membrilor.