Sindicatul și Rolul Său

Sindicatul este o organizație a salariaților, înființat în scopul de a apăra drepturile membrilor săi acolo unde aceștia nu se pot reprezenta singuri.

Structura sindicatului:

 • Persoanele încadrate în muncă și funcționarii publici pot constitui sindicate. Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate.

 • Salariații minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai sindicatului, fără încuviințarea reprezentanților lor legali.

 • Sindicatul se constituie conform Legii nr.62/2011 a Dialogului social.

 • Pot fi aleși în organele de conducere, membrii sindicatului care au capacitate deplină de exercițiu (au împlinit vârsta de 18 ani) și nu execută/nu au executat o pedeapsă complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-au folosit pentru săvârșirea infracțiunii pentru care au fost condamnați.

Competența sindicatului:

 • Sindicatul apară drepturile membrilor săi, drepturi ce decurg din legislația muncii, statutele funcționarilor publici, contractele colective de muncă și din contractele individuale de muncă, precum și din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, în fața instituțiilor sau autorităților publice, a instanțelor judecătorești, a organelor de jurisdicție, sau a altor instituții sau autorități ale statului.

 • Sindicatul poate adresa autorităților publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical.

 • Sindicatul negociază pentru membrii săi contractul colectiv de muncă și acordul colectiv de muncă la nivelul autorității sau instituției publice.

 • Sindicatul are conform legii, drepturi și posibilități pe care un angajat nu le are.

Reprezentativitatea sindicatului:

Sindicatul dobândește reprezentativitate la nivelul autorității sau instituției publice astfel:

 • Pe cale judecătorească în condițiile în care numărul membrilor de sindicat reprezintă cel puțin 50%+1 din numărul total al salariaților instituției sau autorității respective;

 • Prin afilierea la o organizație sindicală de tip federativ reprezentativă.

Rolul sindicatului:

 • Sindicatul este organizația care poate oferi protecție membrilor săi.

 • Sindicatul este organizația care duce o luptă continuă cu instituțiile statului, în vederea reprezentării cât mai corecte a drepturilor angajaților.

 • Cu cât un sindicat are în componență mai mulți membri (cu cât este mai mare), cu atât nevoile membrilor săi sunt mai bine ascultate în fața conducătorilor instituțiilor/autorităților publice în care aceștia îți desfășoară activitatea.

 • Sindicatul adresează autorităților publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical din care membrii săi fac parte.

 • Oferă membrilor de sindicat protecție împotriva concedierilor, reducerilor de personal sau sancțiunilor disciplinare inechitabile (aceste măsuri se iau doar cu consultarea directă a sindicatului reprezentativ);

 • Oferă membrilor de sindicat o susținere reală și totodată consultanță juridică de specialitate în orice problemă legată de sfera relațiilor de muncă;

 • Are rolul de a controla respectarea drepturilor angajaților la locul de muncă;

 • Asigură suportul pentru educația/perfecționarea profesională continuă a membrilor de sindicat;

 • Oferă membrilor de sindicat beneficii/ reduceri/ oferte la diverse produse, prin intermediul parteneriatelor încheiate;

 • Asigură o informare corectă și periodică a membrilor de sindicat cu privire la informații relevante care apar în legătură cu locul de muncă.