Distribuie postarea:

Astăzi, 25 ianuarie 2024, Federația COLUMNA-SCOR, reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, a notificat GUVERNUL ROMÂNIEI cu privire la
DECLANȘAREA GREVEI GENERALE ÎMPOTRIVA
POLITICILOR ECONOMICE ȘI SOCIALE ALE GUVERNULUI,
LA NIVELUL SECTORULUI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
GREVA DE AVERTISMENT
MIERCURI 31 IANUARIE 2024, ORELE 11-13
GREVA GENERALĂ,
PE TERMEN NELIMITAT, ÎNCEPÂND CU 5 FEBRUARIE 2024
Lista de revendicări și argumentele care stau la baza acestor solicitări pot fi consultate în documentul atașat.
Coform legii, Guvernul are două obligații:
1. de a publica pe pagina de internet anunțul de declanșare a grevei generale;
2. de a chema Federația COLUMNA-SCOR la negocieri.
Federația COLUMNA-SCOR va asigura în perioada următoare respectarea tuturor pașilor legali necesari pentru desfășurării acțiunii greviste astfel încât nemulțumirile salariaților din administrația publică locală să își găsească în cel mai scrut timp o soluționare favorabilă.
VINERI, 2 ianuarie 2024, vor avea loc lucrările Consiliului Național al Federației COLUMNA- SCOR în care vA fi analizată și stabilită strategia federației pentru perioada imediat următoare și pentru REZOLVAREA DOLEANȚELOR SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN CADRUL ASISTENȚIEI SOCIALE.
DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE
AL FEDERAȚIEI COLUMNA-SCOR