Distribuie postarea:

În această perioadă, Federația Columna își canalizează eforturile în vederea îndeplinirii a 2 obiective extrem de importante:
1. Modificarea cadrului legal aplicabil asistenților maternali profesioniști, sens în care s-a solicitat colaborarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA). Autoritatea a fost de acord cu solicitarea Federației Columna, urmând ca grupul de lucru solicitat să fie operaționalizat în cel mai scurt timp posibil.
2. Modificarea unor prevederi ale propunerii legislative privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – înregistrată la Senat sub nr. L639/2022.
Am transmis Ministerului Muncii, Comisiilor de Muncă și pentru Drepturile Omului din Senatul Romaniei, propunerile de modificare ale acestui proiect, împreună cu argumentele în sprijinul acestora.
Vom reveni ulterior cu noi informații, în funcție de evoluția evenimentelor pe fiecare acțiune în parte.
Departamentul de Comunicare al Federației Columna