Distribuie postarea:

Federația Columna a luat act cu indignare de măsurile privind salarizarea, propuse de Guvern, prin recentul proiect de Ordonanță de Urgență.
Astfel, pentru discuțiile care au avut loc astăzi, 8 august 2022, începând cu orele 13.00, Federația Columna a transmis Guvernului și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale următoarele modificări în textul propus:
 Asigurarea unui tratament salarial egal pentru tot personalul bugetar salarizat conform Legii cadru nr. 153/2017, prin acordarea în 2022 a majorării cu 1/2 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2020; în mod similar, solicităm Guvernului să găsească soluții și pentru acordarea majorării care trebuia pusă în plată în anul 2021.
Soluția propusă, echivalează practic, cu aplicarea integrală a grilelor din Legea cadru nr. 153/2017, prevăzute pentru anul 2022, pentru toate categoriile de salariați.
Am constatat, cu regret, că o asemenea soluție s-a propus doar pentru personalul Institutului Național de Statistică;
 Introducerea unei reglementări care să permită acordarea majorării salariilor de bază, cu până la 50% și pentru personalul din cadrul administrației publice locale, care să nu se includă în calculul veniturilor salariale prevăzute la art. 11 alin. (4) din Legea cadru nr. 153/2017; în caz contrar, această majorare nu va putea fi acordată în administrația locală;
 Introducerea unei reglementări care să permită acordarea unei majorări de 15% a salariului de bază, pentru complexitatea muncii, și pentru personalul contractual salarizat conform Anexei V și VII din lege. Spre exemplu, este permisă acordarea majorării pentru complexitatea muncii doar la personalul din Ministerul Justiției salarizat pe Anexa VIII, dar nu beneficiază de aceasta și personalul din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale (salarizat pe Anexa V), aflat în subordinea Ministerului Justiției.
În mod similar se propune acordarea majorării pentru personalul Ministerului Transporturilor, însă nu se acordă și pentru personalul din cadrul Autorității Rutiere Române (subordonată Ministerului Transporturilor – salarizat pe Anexa VII). Mai mult decât atât, A.R.R. se finanțează exclusiv din venituri proprii, poate acorda aceasta majorare dar nu i se permite;
 Propunem ca aplicarea prevederilor articolelor I și II să se facă prin suplimentarea în mod corespunzător a cheltuielilor de personal aprobate prin buget, pe fiecare ordonator principal de credite, în caz contrar majorările nu vor putea fi acordate.
De asemenea, în cadrul intervenției din cadrul Comisiei de Dialog Social, Federația a susținut acordarea majorării pentru complexitatea muncii și în cadrul Prefecturilor, nivelul de salarizare fiind unul extrem de scăzut comparativ cu diversitatea, complexitatea si impactul atribuțiilor și deciziilor, respectiv la salariile in plată la nivelul Municipiilor reședință de județ și Consiliilor Județene.
Considerăm că fără adoptarea măsurilor mai sus propuse, Guvernul va săvârși un înalt act de nedreptate socială, care va conduce la organizarea de către Federația Columna de noi acțiuni de protest.
Departamentul de Comunicare al Federației Columna