Distribuie postarea:

FEDERAȚIA COLUMNA a solicitat Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, respectiv Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, urgentarea reactualizării standardelor minime de cost pentru serviciile sociale.
Este necesar ca reactualizarea standardelor de cost să aibă loc înainte de rectificarea bugetului de stat, astfel încât influențele financiare generate de majorarea acestora să se regăsească în sumele alocate unităților administrativ teritoriale pentru finanțarea serviciilor sociale.
DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE AL FEDERAȚIEI COLUMNA