Distribuie postarea:

In cursul acestui an urmează, cel mai probabil, să fie ridicată starea de alertă.
Cu totii, indiferent de domeniul de activitate în care ne desfășurăm raporturile de muncă, de dorim acest lucru.
Pe perioada stării de alertă, un număr important de salariați din instituțiile publice de asistență socială au fost angajați pe perioadă determinată – perioada stării de alertă.
Federația Columna a facut demersuri către Parlamentul României pentru ca proiectul de lege aflat acum în dezbatere și care vizează reglementarea statutului acestei categorii de personal, să vizeze și PERSONALUL DIN ASISTENȚĂ SOCIALĂ.

În acest moment, estimăm că aproximativ 3.000 de salariați din sistemul public de asistență socială vor putea beneficia de prevederile acestui proiect de lege.
Încetarea stării de alertă va atrage, în mod subsecvent, vacantarea acestor posturi iar până la ocuparea acestora prin procedurile specifice de concurs, instituțiile publice de asistență socială vor fi puse în imposibilitatea de a acorda servicii beneficiarilor la standardele de calitate reglementate de legislația în vigoare.

În acest context, este necesară adoptarea unei măsuri legislative care să permită acestor salariați să își continue activitatea.