Distribuie
Descarcă PDF

Guvernul a adus îmbunătățiri legislației privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale!

Guvernul a aprobat, astăzi, un proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, un demers necesar la mai bine de trei ani de implementare efectivă a legii.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, inițiator al proiectului de lege, clarificăastfel atribuțiile instituțiilor și cele ale personalului implicat atât în procesul de asigurare a calității serviciilor sociale, cât și în situațiile de nerespectare a legii, situații care puteau duce fie la retragerea acreditării/licențierii, fie la interzicerea funcționării serviciului social, ori la aplicarea unor sancțiuni contravenționale.

Concret, documentul prevede înlocuirea noțiunii de acreditare a serviciilor sociale cu cea de licențiere a acestora și stabilește ca raportul de monitorizare în baza căruia se obține o nouă licență de funcționare să se întocmească cu trei luni înaintea expirării celei vechi.

În plus, odată cu intrarea în vigoare a noului act normativ, furnizorul de servicii sociale va fi obligat să obțină licență de funcționare separat pentru fiecare locație în care își desfășoară activitatea

De asemenea, este explicat modul în care se poate stabili neîndeplinirea condițiilor legale de funcționare la evaluarea în teren, fie prin constatarea neconformității datelor prezentate în documentele justificative cu realitatea din teren, fie prin constatarea neîndeplinirii standardelor minime în procent de cel puțin 75%.

Mai mult, pentru verificarea suspiciunilor de nerespectare a legii, în sarcina inspectorului social este introdusă, prin proiectul aprobat astăzi, o nouă activitate, aceea de a solicita sprijin, după caz, altor organisme cu atribuții de control.

În același timp însă, furnizorii de servicii sociale vor avea posibilitatea de a contesta documentele întocmite de inspectorii sociali în timpul evaluării, monitorizării și controlului serviciilor sociale acordate, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificările și completările aduse astăzi de guvern erau necesare și pentru armonizarea cu alte reglementări apărute după anul intrării în vigoare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, respectiv Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr.867/2015.

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5165-cp-imbunatatiri-servicii-sociale-13062018