Distribuie postarea:

Un număr însemnat de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului nu au asigurate fondurile necesare funcționării serviciilor până la finalul anului 2021, fiind necesară suplimentarea bugetului pentru asigurarea plății cheltuielilor de personal, bunuri și servicii.

Consiliile Județene nu înregistrează venituri proprii, în mod similar cu Primăriile (ale căror venituri provin preponderent din taxele/impozitele colectate), fiind necesară acoperirea acestor cheltuieli de la bugetul de stat.

Pentru a preveni situația ivită în anul 2020, când, succesiv, mai multe DGASPC-uri au intrat în incapacitate de plată, în calitatea Dumneavoastră de Premier și Ministru Interimar al Finanțelor Publice, vă solicităm să mediați organizarea unei întâlniri între reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANPDCA și ai Federației Columna, întâlnire care să aibă loc anterior aprobării rectificării bugetare.