Distribuie postarea:

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România – ”COLUMNA” a fost prezentă în data de 14 martie 2018, la sediul Institutului Național de Sănătate Publică unde a avut loc dezbaterea publică având ca subiect proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017.

Federația Columna a susținut următoarele:

– Expertizarea locurilor de muncă și eliberarea buletinelor de determinare sau după caz, expertizare a locurilor de muncă să poată fi solicitată și de către sindicatul reprezentantiv, atunci când ordonatorului de credite refuză acest lucru;

– Aplicarea rezultatelor determinăriilor/expertizărilor efectuate asupra locurilor de muncă să fie obligatorie pentru ordonatorul de credite, cu respectarea procedurii de consultare prevăzută de art. 12 din regulament.

– Includerea în regulament a tuturor categoriilor de personal din asistență socială, inclusiv a personalului din cadrul aparatelor proprii ale DGASPC-urilor/DAS-urilor precum și a personalului din creșe.

Mersul discutiilor il puteti consulta accesând acest link:
https://www.facebook.com/stiripesurse.ro/videos/1794216903934299/?fref=mentions