F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

În atenția Domnului Președinte EMIL DRĂGICI

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Localădin România - ”COLUMNA”, organizație sindicală cu reprezentare la nivelul majorității unităților administrativ teritoriale care au înființat structuri de poliție locală, având în vedere faptul că începând cu data de 16.02.2015 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de act normativ -HOTĂRÂRE privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, pe calea prezentei vă adresăm rugămintea de a transmite către acest minister propunerea de modificare a proiectului de act act normativ în sensul acordării normei de hrană pe zile calendaristice.

Totodată, vă rugăm să susțineți și eliminarea articolului 8 din proiectul de hotărâre de Guvern, referitor la posibilitatea stabilirii valorii de referință normei de hrană sub nivelul prevăzut de lege (OG 26/1994), deoarece din start o asemenea prevedere încalcă legea.

 

Prin transmiterea acestui punct de vedere veși asigura respectarea principiilor nediscriminării și al egalității de tratament prevăzute de Directiva Europeană 2000/78/C, Constituția României (art. 16) , OG 26/1994 și legislația secundară aplicabilă la nivelul MAPN, MAI și IGSU.

Vă rugăm să transmiteți adresa dumneavoastră de susținere către  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti – Direcţia Generală Avizare, Contencios, Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la numărul de fax 0372.114.569.

În speranţa că eforturile noastre comune vor avea ca finalitate mult dorită adoptarea unei măsuri legislative care va genera o ameliorare considerabilă  a situației Polițistului Local ,  vă asigurăm de  întreaga noastră consideraţie.

Cu stimă,

             Preşedinte,

             Stan Sorin

 

Card discount