F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

 

ÎN ATENȚIA DOMNULUI  PRIMAR  ILIE GAVRIL BOLOJAN

 

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România - ”COLUMNA”, organizație sindicală cu reprezentare la nivelul majorității unităților administrativ teritoriale care au înființat structuri de poliție locală, având în vedere faptul că Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative  a fost înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere sub nr. PL-x NR. 18/2015, pe calea prezentei vă adresăm rugămintea de a susține demersul comun al organizației noastre sindicale și al Federației Naționale a Polițiștilor Locali din România  de  modificare al art. XI din OUG 65/2014.

 

Obiectivul avut în vedere este cel de înlocuire a  sintagmei ”polițiști locali” din cuprinsul art.XI al OUG 65/2014 cu termenul ”personalul poliției locale”, initiativă de natură a compatibiliza acest articol cu norma de trimitere din textul ordonanței, respectiv OG 26/1994. Această normă de trimitere prevede acordarea normei de hrană  către întreg personalul din instituțiile de apărare și ordine publică, asigurând în acest fel respectarea principiilor nediscriminării și al egalității de tratament prevăzute de Directiva Europeană 2000/78/C, Constituția României (art. 16) , OG 26/1994 și legislația secundară aplicabilă la nivelul MAPN, MAI și IGSU.

Vă rugăm să transmiteți adresa dumneavoastră de susținere către Comisia de Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților, la următoarele datele de contact e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

În speranţa că eforturile noastre comune vor avea ca finalitate mult dorită adoptarea unei măsuri legislative care va genera o ameliorare considerabilă  a situației Polițistului Local ,  vă asigurăm de  întreaga noastră consideraţie.

 

Cu stimă,

             Preşedinte,

             Stan Sorin

 

Card discount