F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

 În atenția Domnului Președinte EMIL DRĂGICI

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Localădin România - ”COLUMNA”, organizație sindicală cu reprezentare la nivelul majorității unităților administrativ teritoriale care au înființat structuri de poliție locală, având în vedere faptul că Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative  a fost înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere sub nr. PL-x NR. 18/2015, pe calea prezentei vă adresăm rugămintea de a susține demersul comun al organizației noastre sindicale și al Federației Naționale a Polițiștilor Locali din România  de  modificare al art. XI din OUG 65/2014.

Read more: Adresa catre ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA

 În atenția Domnului Președinte EMIL DRĂGICI

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Localădin România - ”COLUMNA”, organizație sindicală cu reprezentare la nivelul majorității unităților administrativ teritoriale care au înființat structuri de poliție locală, având în vedere faptul că Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative  a fost înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere sub nr. PL-x NR. 18/2015, pe calea prezentei vă adresăm rugămintea de a susține demersul comun al organizației noastre sindicale și al Federației Naționale a Polițiștilor Locali din România  de  modificare al art. XI din OUG 65/2014.

Read more: Adresa catre ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA 

 În atenția Domnului Președinte EMIL DRĂGICI

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Localădin România - ”COLUMNA”, organizație sindicală cu reprezentare la nivelul majorității unităților administrativ teritoriale care au înființat structuri de poliție locală, având în vedere faptul că Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative  a fost înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere sub nr. PL-x NR. 18/2015, pe calea prezentei vă adresăm rugămintea de a susține demersul comun al organizației noastre sindicale și al Federației Naționale a Polițiștilor Locali din România  de  modificare al art. XI din OUG 65/2014.

Read more: Adresa catre ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA 

 

ÎN ATENȚIA DOMNULUI  PRIMAR  ILIE GAVRIL BOLOJAN

 

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România - ”COLUMNA”, organizație sindicală cu reprezentare la nivelul majorității unităților administrativ teritoriale care au înființat structuri de poliție locală, având în vedere faptul că Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative  a fost înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere sub nr. PL-x NR. 18/2015, pe calea prezentei vă adresăm rugămintea de a susține demersul comun al organizației noastre sindicale și al Federației Naționale a Polițiștilor Locali din România  de  modificare al art. XI din OUG 65/2014.

Read more: Adresa catre ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR  DIN ROMÂNIA 

Card discount