F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

ÎN ATENȚIA  DOAMNEI  MINISTRU ROVANA PLUMB

DOAMNA MINISTRU,

 

Spre știință – Ministerului Finanțelor Publice

În atenția Domnului Ministru EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

 

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România - ”COLUMNA”, organizație sindicală reprezentativă, cu peste 10.000 de membri de sindicat care activează în Sectorul de Activitate Asistență Socială, având în vedere discuțiile purtate  la Ministerul Muncii (la care a participat și Ministerul Finanțelor Publice prin Domnul Ministru EUGEN ORLANDO TEODOROVICI) cu privire la posibilitatea  acordării majorării salariale de până la 12% în instituțiile  publice locale de  asistență socială (potrivit dispozițiilor OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015) , corelativ cu obligația ordonatorilor de credite de a solicita Ministerului Finanțelor Publice majorarea plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale,  vă aducem la cunoștință următoarele:

 

- în județele Mureș, Bacău, Sălaj, Brașov nu s-a procedat la acordarea acestei majorări salariale, din următoarele cauze:

1. ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite nu au solicitat Ministerului Finanțelor Publice suplimentarea plafonului de cheltuieli de personal cu 12%;

2. deși plafonul de cheltuieli de personal, deja aprobat, permite acordarea acestei majorări salariale - datorită plecărilor din sistem ( demisie, pensionare , concedii fără plată) sau a neocupării unor posturi, ordonatorul principal de credite refuză/interzic implementarea actului normativ, apreciind după bunul plac că DGASPC-urile  nu se încadrează în sfera de aplicare a acestuia, atitudine justificată pe faptul că salariații din

asistență socială  au mai beneficiat de o creștere salarială prin OUG 70/2014.

Având în vedere că procesul de aplicare a OUG 27/2015 încă nu s-a încheiat la nivel local, pentru a preveni adâncirea aplicării neunitare a ordonanței și cu scopul remedierii deficiențelor apărute deja în județele anterior menționate, vă adresăm în mod respectuos rugămintea de a dispune/a ne sprijini  în sensul  următoarelor:

 

 Emiterea de către Ministerul Muncii a unei adrese către Ministerul Finanțelor, cu solicitarea de a se da curs oricărei solicitării de majorare a plafonului de cheltuieli de personal venită din partea/în favoarea instituțiilor  publice locale de asistență socială;

 convocarea unei sedințe a Comisiei de Dialog Social la nivelul Ministerului Muncii cu invitarea Uniunii Nationale a Consiliilor Județene,  a Asociației Municipiilor din România  și a organizației noastre sindicale  a cărei temă să o constitutie aplicarea unitară  a OUG 27/2015.

În speranța că impreună vom putea identifica soluții favorabile salariaților din asistență socială, prevenind în acest fel depopularea unui sector de activitate afectat de plecări masive de personal datorită nivelului de salarizare scăzut, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Președinte,

SORIN STAN

Card discount