F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

CĂTRE

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

DIRECȚIA SALARIZARE

ÎN ATENȚIA  DOMNULUI DIRECTOR ION GIBESCU

 

Potrivit dispozițiilor regăsite în Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015, prevederile alin. (1) din OUG 70/2014 „se aplică personalului din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unități medico-sociale și sistemul public de asistență socială, astfel încât acești salariați să beneficieze de o majorare brută  de cel puțin 1.200 lei pe an. Ca urmare a creșterii salariului minim brut pe țară garantat în plată începand cu luna iulie 2015, acestor salariați li se aplică diferența începând din aceasta dată”.

 

Potrivit reiterației de calcul anexată prezentei, personalul care în luna decembrie 2014 avea un salariu de bază cuprins între 913-949 de lei (inclusiv) este cel îndreptățit să beneficieze de prevederile legale anterior menționate.

Pentru a se se asigura o practică unitară  în ceea ce privește aplicarea  acestui act normativ, vă rugăm să ne precizați modalitatea efectivă prin care direcțiile de resurse umane pot implementa prevederea legală mai sus redată, respectiv dacă :

1. dispozițiile emise la nivelul angajatorilor pot prevedea acordarea acestor diferențe o singură dată (întreaga sumă)  și care este momentul la care această dispoziției poate fi emisă ;

Sau

2. Diferentele salariale constatate se acordă  lunar și esalonat, pe perioada rămasă până la finele anul 2015.

 

Cu stimă,

                               Președinte

 

                                        SORIN STAN        

Card discount