F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

Către

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

ÎN ATENȚIA  DOAMNEI  MINISTRU ROVANA PLUMB

DOAMNA MINISTRU,

 

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România - ”COLUMNA”, organizație sindicală reprezentativă, cu peste 10.000 de membri de sindicat care activează în Sectorul de Activitate Asistență Socială, a luat la cunostință cu surpindere despre intenția dumneavoastră, anunțată  public la întâlnirea de la Guvernul Romaniei din data de 23.04.2015, de a scoate sectorul de activitate Asistență Socială din Legea nr. 284/2010, împreună cu sectorul de activitate Sănătate; mai mult decât atât, din discutiile avute cu acel prilej, am aflat că o asemenea măsură ar fi fost discutată doar cu Federatia Sanitas, aspect pe care îl considerăm inacceptabil.

 

În acest context, vă solicităm de urgență convocarea unei întâlniri cu toate federatiile sindicale reprezentative în sectorul de activitate Asistenta Sociala, ocazie cu care sa purtam discutii atât pe acest subiect cât și asupra altor probleme cu  care confruntă asistența socială;

Considerăm că o asemenea întrevedere este necesară, Federația Columna declarându-se de pe acum sceptică în privința implementării practice a  unei asemenea inițiative.

În speranța că veți dori să aveți consultări cu toate organizațiile sindicale reprezentative în acest sector de activitate, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

 

Cu stimă,

Președinte,

 

SORIN STAN    

Card discount