F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

Referitor: plata muncii prestată în zilele de repaus săptămânal sau sărbatori legale

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România - ”COLUMNA”, organizație sindicală reprezentativă, cu peste 10.000 de membri de sindicat care activează în Sectorul de Activitate Asistență Socială, fiind din perspectiva numărului de membrii cea mai mare federație sindicală din sectorul de activitate anterior amintit,

Referitor: plata muncii prestată în zilele de repaus săptămânal sau sărbatori legale

 

Intrarea în vigoare a OUG nr. 103/2013 privind privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice a născut de la intrarea sa în vigoare controverse privind modul în care urmează să fie recompensată munca prestată de salariații din unitățile de asistență social în zilele de repaus săptămânal sau sărbatori legale.

Tendința generală a angajatorilor a fost aceea de a pune în aplicare  dispozițiile regăsite în art 9 alin 1 din actul normativ mai sus menționat, respectiv de a proceda exclusiv la compensarea cu timp liber corespunzător a muncii prestată de colegii noștrii în zilele de repaus săptămânal sau sărbatori legale.

O  atare optică este profund greșită, deoarece contravine cu prevederea legală specială regăsită în Anexa nr. III – Familia ocupațională de funcții bugetare Sănătate, Capitolul II  - Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico-socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale, art. 2 alin 1 precizând foarte clar: Munca prestată de personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite

Pe cale de consecință, în privința personalului din asistență socială și sănătate există prevederi legale speciale, care au prioritate față de dispozițiile cu caracter general din art. 9 al OUG 103/2013.

În lumina prevederii legale mai sus amintite, vă solicităm să procedați și în anul 2014 la plata muncii prestată de salariații din unitățile de asistență social în zilele de repaus săptămânal sau sărbatori legale, orice altă soluție conducând la încălcarea prevederii speciale din art. 2 Capitolul II din Anexa III la Legea nr. 284/2010.

Alăturat vă comunicăm și punctul de vedere al Direcției Salarizare din caadrul Ministerului Muncii exprimat în adresa cu nr. 15768/22.01.2014.

Cu stimă, 

              Preşedinte,

              Stan Sorin 

Card discount