F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

ÎN ATENȚIA  DOAMNEI  MINISTRU ROVANA PLUMB

DOAMNA MINISTRU,

 

Spre știință – Ministerului Finanțelor Publice

În atenția Domnului Ministru EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

 

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România - ”COLUMNA”, organizație sindicală reprezentativă, cu peste 10.000 de membri de sindicat care activează în Sectorul de Activitate Asistență Socială, având în vedere discuțiile purtate  la Ministerul Muncii (la care a participat și Ministerul Finanțelor Publice prin Domnul Ministru EUGEN ORLANDO TEODOROVICI) cu privire la posibilitatea  acordării majorării salariale de până la 12% în instituțiile  publice locale de  asistență socială (potrivit dispozițiilor OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015) , corelativ cu obligația ordonatorilor de credite de a solicita Ministerului Finanțelor Publice majorarea plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale,  vă aducem la cunoștință următoarele:

Read more: Adresa catre Ministerul Muncii pentru majorare salariala 12%

CĂTRE

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

DIRECȚIA SALARIZARE

ÎN ATENȚIA  DOMNULUI DIRECTOR ION GIBESCU

 

Potrivit dispozițiilor regăsite în Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015, prevederile alin. (1) din OUG 70/2014 „se aplică personalului din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unități medico-sociale și sistemul public de asistență socială, astfel încât acești salariați să beneficieze de o majorare brută  de cel puțin 1.200 lei pe an. Ca urmare a creșterii salariului minim brut pe țară garantat în plată începand cu luna iulie 2015, acestor salariați li se aplică diferența începând din aceasta dată”.

Read more: Adresa catre MMFPSPV - diferente legea 185/2015

Card discount