F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

Privind proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 Principalele reglementări ale proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 284/2010 sunt următoarele:

 

  • Stabilirea salariilor de bază cu valori nominale în lei aferente fiecărei clase de salarizare, care înlocuiesc coeficienţii de ierarhizare 

Read more: NOTĂ

Card discount