F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

                                        Către

        Consiliile Județene, Primăriile de Municipii, Orașe și Comune

       Spre știință Liderului de Sindicat al organizațiilor afiliate

      Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România - ”COLUMNA”, organizație sindicală reprezentativă pe sectorul de activitate asistență socială, la nivel de grup de unități poliție locală și având peste 15.000 de membri de sindicat care activează în Sectorul de Activitate Administrație Publică, vă face cunoscute următoarele:

Începând, cu data de 25 ianuarie 2016, Federația COLUMNA

a participat prin domnul Sorin Stan-președinte și domnul Puiu Lucian-secretar general la sedințele grupului de lucru interministerial constituit în vederea realizării consultărilor pe Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  potrivit calendarului de discuții evidențiat în cele care urmează:

-27 ianuarie 2016- ora 12:00 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

-28 ianuarie 2016- ora 10:00 ședința comună Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice și Ministerul Munci, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

-1 februarie 2016- ora 10:00 Ministerul Munci, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

-1 februarie 2016- ora 13:45 Ministerul Justiției legat de problemele colegilor din Sindicatul Angajaților din ONRC;

-2 februarie 2016- ora 11:45 pentru Sectorul de Activitate Apărare, Ordine Publică si Securitate Națională;

-2 februarie 2016- ora 13:45 discuții legate de salarizarea personalului din Administrația Publica Locală.

      Totodată, precizăm că în data de 4 februarie 2016, începând cu orele 10:00,  va avea loc o întâlnire a liderilor confederațiilor sindicale cu doamna Ana Claudia Costea- Ministru al Muncii, prilej cu care vor fi sintetizate problemele de natură salarială evidențiate în interiorul fiecărui minister/instituții subordonate și transmise principiile generale/ideile care vor putea fi incluse/regăsite în viitorul proiect al Legii salarizării.

      Vineri, 5 februarie 2016, conform înțelegerii avute cu doamna Ministru al Muncii Federația va înainta ministerului, în baza situațiilor și anomaliilor în salarizare comunicate de către dumneavoastră,  propuneri concrete menite să înlăture/ amelioreze salarizarea în sectorul bugetar. După înregistrarea la Ministerul Muncii a acestor propuneri, vom pune la dispoziție dumneavoastră aceste materiale. 

 

      Conchidem, prin a mulțumi liderilor de sindicat și conducătorilor  ordonatorilor de credite care au răspuns apelului lansat de Federația COLUMNA și au transmis situații privind salarizarea existentă la acest moment în instituțiile publice.

Card discount