F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

ROLUL SINDICATULUI

1. Structura
• Persoanele incadrate in munca si functionarii publici pot constitui sindicate. 
Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate.
• Salariatii minori, de la implinirea varstei de 16 ani, pot fi membrii ai sindicatului, fara incuviintarea reprezentantilor lor legali.
• Sindicatul se constituie conform Legii nr.62/2011 – Legea dialogului social.
• Pot fi alesi in organele de conducere membri ai sindicatului care au capacitate deplina de exercitiu (au implinit 18 ani) si nu executa pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii.

2. Competenta
• Sindicatul apara drepturile membrilor sai, drepturi ce decurg din legislatia muncii, statutele functionarilor publici, contractele colective de munca si contractele individuale de munca, precum si din acordurile privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici, in fata institutie sau autoritatii publice, a instantelor judecatoresti, organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati ale statului.
• Sindicatul poate adresa autoritatilor publice competente propuneri de legiferare in domeniile de interes sindical.
• Sindicatul negociaza pentru membrii sai contractul colectiv de munca si acordul colectiv de munca la nivelul autoritatii sau institutiei publice.

3. Reprezentativitate
• Sindicatul dobandeste reprezentativitate la nivelul autoritatii sau institutiei publice astfel:
- pe cale judecatoreasca in conditiile in care numarul membrilor de sindicat reprezinta cel putin 50%+1 din numarul total al salariatilor institutiei sau autoritatii respective;
- prin afilierea la o organizatie sindicala de tip federativ reprezentativa


ROLUL FEDERATIEI SINDICALE

1. Structura
• Federatia este formata din mai multe sindicate ce se asociaza pe criteriul sectorului  de activitate, al profesiunii sau teritorial.
• Federatia poate constitui din sindicatele componente uniunii sindicale.
• Federatia se constituie conform Legii nr. 62/2011 - Legea dialogului social.

2. Competenta
• Federatia apara la nivel de ramura drepturile membrilor sai, drepturi ce decurg din legislatia muncii, statutele functionarilor publici, contractele colective de munca si contractele individuale de munca, precum si din acordurile privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici, in fata institutiei sau autoritatii publice, a instantelor judecatoresti, organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati ale statului.
• Federatial poate adresa autoritatilor publice competente propuneri de legiferare in domeniile de interes sindical.
• Federatia negociaza pentru membrii sai contractul colectiv de munca la nivel de ramura.

3. Reprezentatitvitate
• Federatia dobandeste reprezentativitate la nivel de sector de activitate astfel:
- pe cale judecatoreasca in conditiile in care organizatiile sindicale componente au, cumulat, un numar de membri cel putin egal cu 7% din efectivul salariatilor din sectorul de activitate  respectiv;
- prin afilierea la o confederatie reprezentativa

 

Card discount