F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, al art. 128 şi art. 137 – 139 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, al pct. 28 din Anexa la H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011si a  Legii nr. 53/2003 republicată - Codul Muncii

A intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităti DGASPC, denumit în continuare, în cuprinsul prezentului contract, C.C.M.N.G.U.A.S., între :

Vezi contract.................

Card discount