F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

Către

DIRECȚIILE GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

-          Spre știință Liderului de Sindicat din organizațiile afiliate

      Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România - ”COLUMNA”, organizație sindicală reprezentativă pe sectorul de activitate asistență socială, la nivel de grup de unități poliție locală și având peste 15.000 de membri de sindicat care activează în Sectorul de Activitate Administrație Publică, vă face cunoscute următoarele:

Read more: Informare asistenta sociala

CĂTRE

DIRECȚIILE GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

       SPRE ȘTIINȚĂ LIDERULUI DE SINDICAT

 

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România - ”COLUMNA”, a solicitat Ministerului Muncii comunicarea unui punct de vedere cu privire la modul de aplicare al Legii de aprobare a OUG 35/2015,  devenită Legea nr. 293/2015.

Răspunsul transmis Federației Columna este unul foarte clar și care nu lasă loc de interpretări, cităm- ” potrivit acestui act normativ, începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază și al sporurilor de care beneficiază personalul din cadrul sistemului public de asistență socială se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.

 

În acest context, solicităm tuturor instituțiilor publice care fac parte din sistemul public de asistență socială să procedeze la stabilirea salariilor personalului angajat/numit în funcții publice, conform clarificărilor transmise de Ministerul Muncii – singurul for abilitat conform legii să asigure interpretarea și aplicarea unitară a legislației în materia salarizării.

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România - ”COLUMNA”, prin Secretarul General, Puiu Lucian Ciprian, a fost prezentă în data de 3.11.2015 la ședința Comisiei de Sănătate și Familie din cadrul Camerei Deputaților cu prilejul dezbaterilor preliminare asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea și completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

În cadrul dezbaterilor, reprezentantul Federației a susținut, argumentat, necesitatea păstrării proiectului de lege în varianta adoptată de către Senat, respectiv a amendamentului referitor la majorarea salarială cu 25% pentru personalul din sistemul public de asistență socială.

În privința acestui amendament, Ministerul Finanțelor Publice a formulat concluzii de respingere a acestuia, acest punct de vedere fiind însă unul minoritar, fiind combătut atât de reprezentantul federației cât și de membrii comisiei parlamentare, deputații prezenții fiind de acord cu această majorare.

Votul în plenul comisiei se va da săptămâna viitoare, moment la care Federaţia Columna  va fi de asemenea prezentă  pentru a ne asigura că amendamentul va fi admis de către Comisia de Sănătate.

Precizăm că din partea organizațiilor sindicale, la ședința anterior amintită au participat și delegați ai Federației Sanitas.

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, al art. 128 şi art. 137 – 139 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, al pct. 28 din Anexa la H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011si a  Legii nr. 53/2003 republicată - Codul Muncii

A intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităti DGASPC, denumit în continuare, în cuprinsul prezentului contract, C.C.M.N.G.U.A.S., între :

Vezi contract.................

Card discount