F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

 În atenția Domnului Președinte ȘTEFAN VIOREL

          Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Localădin România - ”COLUMNA”, organizație sindicală cu reprezentare la nivelul majorității unităților administrativ teritoriale care au înființat structuri de poliție locală, având în vedere faptul că Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative  a fost înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere sub nr. PL-x NR. 18/2015, pe calea prezentei vă adresăm rugămintea de a invita Federația Columna cu prilejul  dezbaterilor pe care le veți avea în privința acestui proiect de lege în cadrul Comisiei pe care o prezidați.

 

 

Precizăm că demersul nostru vizează înlocuirea sintagmei ”polițiști locali” din cuprinsul art.XI al OUG 65/2014 cu termenul ”personalul poliției locale”, initiativă de natură a compatibiliza art.XI  al OUG 65/2014 cu norma de trimitere din textul ordonanței , respectiv OG 26/1994. Această normă de trimitere prevede acordarea normei de hrană  către întreg personalul din instituțiile de apărare și ordine publică.

 

În speranţa că eforturile noastre comune vor avea ca finalitate mult dorită adoptarea unei măsuri legislative care va genera o ameliorare considerabilă  a situației Polițistului Local,  vă asigurăm de  întreaga noastră consideraţie.

 

 

Cu stimă,

                   Preşedinte,

                                 Stan Sorin

Card discount