F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

În atenția Doamnei  Președinte RODICA NASSAR

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Localădin România - ”COLUMNA”, organizație sindicală cu reprezentare la nivelul majorității unităților administrativ teritoriale care au înființat structuri de poliție locală, având în vedere faptul că Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative  a fost înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere sub nr. PL-x NR. 18/2015, pe calea prezentei vă adresăm rugămintea de a invita Federația Columna cu prilejul  dezbaterilor pe care le veți avea în privința acestui proiect de lege în cadrul Comisiei pe care o prezidați.

Read more: Adresa catre COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI FAMILIE 

În atenția Domnului Președinte IORDACHE FLORIN

     Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România - ”COLUMNA”, organizație sindicală cu reprezentare la nivelul majorității unităților administrativ teritoriale care au înființat structuri de poliție locală, având în vedere faptul că Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere sub nr. PL-x NR. 18/2015, pe calea prezentei vă adresăm rugămintea de a invita Federația Columna cu prilejul dezbaterilor pe care le veți avea în privința acestui proiect de lege în cadrul Comisiei pe care o prezidați.

Read more: Adresa catre COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI PROTECȚIE  SOCIALĂ

 În atenția Domnului Președinte ȘTEFAN VIOREL

          Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Localădin România - ”COLUMNA”, organizație sindicală cu reprezentare la nivelul majorității unităților administrativ teritoriale care au înființat structuri de poliție locală, având în vedere faptul că Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative  a fost înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere sub nr. PL-x NR. 18/2015, pe calea prezentei vă adresăm rugămintea de a invita Federația Columna cu prilejul  dezbaterilor pe care le veți avea în privința acestui proiect de lege în cadrul Comisiei pe care o prezidați.

Read more: Adresa catre COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI

Card discount