F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

             În atenția DOMNULUI  VICEPRIM- MINISTRU LIVIU NICOLAE DRAGNEA

Alăturat, vă înaintăm în vederea analizei, memoriul transmis Federației Columna de către Sindicatul Liber din Primăria Lugoj, în care este evidențiată situația dramatică în care se află salariații încadrați la nivelul acestei unități admnistrativ-teritoriale, în esență fiind vorba de diminuarea nejustificată a drepturilor salariale în lipsa unei hotărâri judecătorești prin care se constată culpa acestora și doar în baza unui control efectuat de Curtea de Conturi.

 

Suplimentar față de aspectele reliefate în scrisoarea transmisă subscrisei, dorim să arătăm că la nivelul administrației publice locale este în plină desfășurare un amplu proces profund neconstituțional, care derivă din următoarele:

-Vocația salariaților la plata anumitor drepturi salariale a fost tranșată definitiv și irevocabil prin hotărâri judecătorești;

-Cu încălcarea principiului separației puterilor în stat  completată cu nesocotirea   autorității de lucru judecat de care se bucură hotărârile judecătorești și a legii -  a se vedea în acest sens art. 3 din Legea nr. 330/2009 cu următoarea dispoziție „ Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii: -----   c) luarea în considerare a sporurilor, ....., recunoscute sau stabilite,  până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâri judecătoreşti,....” – Curtea de conturi procedează la declararea unilaterală ca nelegală a drepturilor obținute prin sentințe ale instanțelor de judecată.

Elocvent pentru aserțiunile anterior învederate  este un înscris care emană tocmai de la Municipiul Lugoj, respectiv Adresa cu nr. 30989/13.05.2014 prin care, după o analiză amănunțită a situației drepturilor salariale ale angajaților Muncipiului Lugoj, angajatorul precizează expres: - NOTĂ*  - Salariile în sumă brută de 850 de lei s-ar situa în realitate sub salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, după diminuarea salariului brut cu suma compensatorie.

În lumina aspectelor mai sus prezentate, apreciem ca singură soluție pentru rezolvarea situației salariaților de la nivelul administrației publice locale – problemele salariaților încadrați la nivelul acestei unități admnistrativ-teritoriale nefiind singulare la nivel național, este inițierea unui act normativ privind amnistierea fiscală a sumelor declarate unilateral nelegale de către Curtea de Conturi, asigurându-se în acest fel respectarea principiilor fundamentale al separației puterilor în stat și al autorității de lucru judecat, esențiale pentru funcționarea oricărui stat de drept.

Cu stimă,

Președinte, 

SORIN STAN

Card discount