F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

Federatia Columna - adresa catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice privitoarea la necesitatea elaborarii unui act normativ care să asigure plata orelor prestate de polițiștii locali în zilele de repaus săptămânal/sărbători legale/ale zile în care nu se lucrează conform legislației în vigoare- in mod similar cu alte structuri de ordine publică.
Documentul este în strânsă legătură cu necesitatea recalibrării normativului de personal în structurile de poliție locală

Card discount