F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

Stimați colegi,

În data de 16 octombrie 2015, la Poiana Brașov au avut loc lucrările Congresului al-III-lea al Federației Columna, prilej de bilanț al acțiunilor/activităților întreprinse în perioada 2011-2015 de Președintele federației, Biroul Executiv și de către  federație în ansamblul ei.

Totodată, a fost aleasă noua conducere a federației, în urma validării mandatelor și numărării voturilor, Biroul Executiv primind următoarea configurație:

1.    Preşedinte   -                STAN Sorin Cristian

2.    Secretar General  -      PUIU Lucian Ciprian

3.    Vicepreşedinte  -          RADU Cornel

4.    Vicepreşedinte  -          GHIBU Marcel loan

5.    Vicepreşedinte  -          CREȚU Gica

6.    Vicepreşedinte  -          OPRIȘAN Polixenia

7.    Vicepreşedinte  -          LUPAŞCU Marian

8.    Vicepreşedinte -          OLTEANU Luminiţa Nicoleta

9.    Vicepreşedinte  -          CERNESCU Ovidiu

10.  Vicepreședinte  -          CHETROIU Ionel

11.  Vicepreședinte  -          VÂRLAN Dan

 

Stimati Colegi,

Va transmitem atasat, spre informare, textul integral al HGR nr.614/2015 privind modificarea și completarea HGR 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță.
Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 591/06 augost 2015.
De maximă importanță este faptul că prevederea legală face trimitere la acordarea voucherelor de vacanță ”  de către angajatori împreună cu organizațiile sindicale reprezentative”, care vor stabili prin contractele colective de muncă/acordurile pentru functionarii publici:
- contractarea achiziționării voucherelor de vacanță;
- alte reguli privind modul de acordare a voucherelor de vacanță.
Concluzionând, este imperios necesar ca fiecare organizație sindicală să-și dobândească reprezentativitatea la nivel de unitate.
Nu lăsați pe alții să decidă și să negocieze în locul dumneavoastră.
Împreună vom fi mai puternici!
La treabă!
Președinte al Federației Columna
Sorin Stan

Pentru a evita interpretari gresite din partea ordonatorilor principali de credite in ceeace priveste aplicarea prevederilor art.1, alin(1) din OUG nr.27/2015 in privinta  salariatilor din domeniul de asistenta sociala din cadrul administratiei publice locale,  va transmitem atasat raspunsul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice la adresa Federatiei COLUMNA.

Potrivit Ministerului Muncii majorarea salariala, de pana la 12%, poate fi acordata si institutiilor publice locale de asistenta sociala (DGASPC-uri, SPAS-uri).

Pentru orice alte probleme care apar in interpretarea legislatiei puteti apela la Federatia COLUMNA.

tel/ fax: 021 315 09 50; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Puiu Lucian, Secretar General,  tel: 0733 300 628; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

Vezi raspuns MFPSPV - Aplicarea prevederilor O.U.G. nr.27/2015

 

Card discount