F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

Stimati colegi.
În data de 25.03.2015, CNSLR FRĂȚIA, întrunită în Consiliul Național Extraordinar - având drept fundament poziția comună a federațiilor sindicale din sectorul bugetar afiliate la confederație - a luat decizia de a avea o abordare mult mai fermă și vizibilă în direcția rezolvării situației salariale pentru personalul din sectorul bugetar.

Ulterior, in data de 28.03.2015, a avut loc o a doua întâlnire a celor 5 federații bugetare pentru discutarea altor măsuri ș
i acțiuni referitoare la salarizare și salariulm minim pe economie.
La aceaste întruniri, Federa
ția Columna a fost reprezentată de Sorin Stan - președinte si Puiu Lucian Ciprian -secretar general.
Va redam, spre informare, Comunicatul transmis de către CNSLR-FRATIA. Precizăm ca a fost solicitată Guvernului României o întâlnire , în regim de urgen
ță, pentru clarificarea aspectelor legate de :
- proiectul legii salarizarii personalului din sectorul bugetar;
- măsurile de înlăturare a discrepan
țelor din sistemul actual de salarizare.
A fost înaintat 
și un termen limită în care Executivul trebuie să vină cu un răspuns oficial clar - 31.03.2016, dată după care Federațiile din Sectorul Bugetar afiliate la CNSLR FRĂȚIA vor stabili, de comun acord, direcțiile de acțiune si eventualele proteste.

citeste mai mult............

Card discount