F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

Stimati Colegi,

Va transmitem atasat, spre informare, textul integral al HGR nr.614/2015 privind modificarea și completarea HGR 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță.
Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 591/06 augost 2015.
De maximă importanță este faptul că prevederea legală face trimitere la acordarea voucherelor de vacanță ”  de către angajatori împreună cu organizațiile sindicale reprezentative”, care vor stabili prin contractele colective de muncă/acordurile pentru functionarii publici:
- contractarea achiziționării voucherelor de vacanță;
- alte reguli privind modul de acordare a voucherelor de vacanță.
Concluzionând, este imperios necesar ca fiecare organizație sindicală să-și dobândească reprezentativitatea la nivel de unitate.
Nu lăsați pe alții să decidă și să negocieze în locul dumneavoastră.
Împreună vom fi mai puternici!
La treabă!
Președinte al Federației Columna
Sorin Stan

Card discount