F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

Federatia Columna a inaintat Ministerului Muncii propuneri suplimentare de corectare a proiectului de ordonanta de urgenta privind salarizarea în sectorul bugetar, propuneri care au în vederea creșterea semnificativă a numărului de salariați beneficiari ai viitorului act normativ cât și asigurarea unui cadru legislativ predictibil/sigur prin adoptarea grilelor specifice pentru salariații din administrația publică locală și asistență socială.
Aceste propuneri vizează 3 direcții:
1. Principiu/măsură de bază - adoptarea unor grile de salarizare în administrație publică și asistență socială care să egalizeze salarizarea în unități similare de același nivel în interiorul aceluiași sector de activitate – spre exemplu – salarii egale în interiorul DGASPC-urilor, primăriilor, consiliilor judetene, samd; 
Această măsură să fie aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2017, asigurându-se în acest fel egalitatea de tratament a sectoarelor de activitate administrație publică și asistență socială raportat la sistemul sanitar.
2. Măsură tranzitorie - acordarea, începând cu 1 august 2016, a unei creșteri salariale în sumă fixă – această măsură vizează /rezolvă suprapunerile/inechitățile salariale generate de creșterea salariului minim pe economie, DIN PERSPECTIVA VECHIMII ÎN MUNCĂ ;
3. Pentru funcțiile publice și contractuale neafectate de creșterea salariului minim pe economie:
3.1. începând cu 01.08.2016, egalizarea salariilor de bază /indemnizaţiilor de încadrare mai mici decât cele stabilite la nivel maxim pentru fiecare funcţie/ grad/treaptă şi gradaţie la nivelul maxim al salariului de bază/ indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei, autorităţii publice, unităţii respective;
3.2. începând cu 01.01.2017, egalizarea salariilor de bază în unități similare de același nivel în interiorul aceluiași sector de activitate – spre exemplu – salarii egale în interiorul DGASPC-urilor, primăriilor, consiliilor judetene etc.

Card discount