F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România - ”COLUMNA”, a participat în data de 12.05.2016 la Ministerul Muncii la întâlnirea legată de salarizarea personalului din administrația publică locală, asistență socială și justiție – sistemul instituțional ONRC. La ședință a participat secretarul general al federației– Puiu Lucian Ciprian.
În privința celor 3 familii ocupaționale anterior amintite, Ministrul Muncii –Dragoș Pîslaru a precizat că viitorul proiect al ordonanței de urgență privind salarizarea își propune să rezolve o parte din inechitațile/discrepanțele salariale existente pornind de la salariile brute aflate în plată în luna martie 2016, fiind avansate mai multe variante de lucru:

 

1. corectarea inechitaților/discrepanțelor salariale pe toate familiile ocupaționale până la clasa 40 – salariu brut luat în calcul 2159 de lei;
2. corectarea inechitaților/discrepanțelor salariale existente în cadrul aceleași unități;
3. corectarea inechitaților/discrepanțelor salariale existente în cadrul unităților de același profil/categorie/nivel – spre exemplu între primării/consilii judetene/dgaspc-uri/case de asigurări de sănătate/case de pensii/ajpis-uri s.a.m.d.;
4. corectarea inechitaților/discrepanțelor salariale existente în cadrul aceluiași sector de activitate.
Toate variantele de lucru mai sus expuse, sunt din păcate supuse unor constrangeri bugetare mai mult decât evidente, bugetul alocat de către Guvern pentru repararea acestor inechități, fiind de aproximativ 800 de milioane de lei pentru ultimele 4 luni ale acestui an – august-decembrie 2016.
Aspectul esențial reliefat de către Ministrul Muncii a fost lipsa acută de informații corecte/complete care să permită o cartografiere/mapare exacta a salariilor brute aflate în plată, fapt care nu permite ministerului să avanseze un impact bugetar corect/complet al măsurilor propuse prin viitorul act normativ.
În acest context, s-a făcut apel la organizațiile sindicale, existând adrese emise în acest sens și către oficiile prefecturale, să se solicite ordonatorilor de credite comunicarea ÎN REGIM DE URGENȚĂ SALARIILOR BRUTE AFLATE ÎN PLATĂ, CONFORM MACHETEI PUSĂ LA DISPOZIȚIE 
Materialul transmis trebuie să conțină macheta completată în format excel și eventual scurte considerații cu privire la disfuncționalitățile salariale existente în cadrul instituției dumneavoaastră, precum și cele față de alte instituții bugetare similare ca și profil/categorie/nivel – spre exemplu intre primării/consilii judetene/dgaspc-uri/case de asigurări de sănptate/case de pensii/ajpis-uri samd.
Va vom informa in timp util legat de evolutia discutiilor, cu precizarea ca in perioada 16 mai -30 iunie se intra in faza dezbaterii publice a proiectului de act normativ, federatia urmand sa solicite si corpul documentului, neprezentat pana in acest moment de către Guvern.

Card discount