F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

Către,

Sindicatele afiliate la Federația COLUMNA

În atenția d-nei/ d-lui Președinte

          Prin prezenta, vă informăm că în ziua de 20.04.2016 atât în București, cât și în județele din țară CNSLR-Frăția va organiza acțiuni de pichetare pe tema salarizării personalului din sectorul bugetar, la care trebuie să participe reprezentanți ai federaților bugetare afiliate Confederației.

          Prin urmare, solicităm tuturor organizaților afiliate Federației Columna să ia legătura de urgență cu liderii uniunilor județene ale CNSLR-Frația și liderii locali ai federaților Sedlex, Sanitas și Spiru Haret pentru a asigura prezența la aceste acțiuni deosebit de importante și în acelasi timp pentru a avea o cât mai bună vizibilitate a federației în cadrul acestora.

          Nu uitați că doar împreună suntem mai puternici!

 

 

Cu stimă,

PRESEDINTE

Sorin STAN

Card discount