F.S.A.P.C.L.R.   COLUMNA

ÎMPREUNĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE MODERNĂ

Federatia Columna a inaintat Ministerului Muncii propuneri suplimentare de corectare a proiectului de ordonanta de urgenta privind salarizarea în sectorul bugetar, propuneri care au în vederea creșterea semnificativă a numărului de salariați beneficiari ai viitorului act normativ cât și asigurarea unui cadru legislativ predictibil/sigur prin adoptarea grilelor specifice pentru salariații din administrația publică locală și asistență socială.
Aceste propuneri vizează 3 direcții:
1. Principiu/măsură de bază - adoptarea unor grile de salarizare în administrație publică și asistență socială care să egalizeze salarizarea în unități similare de același nivel în interiorul aceluiași sector de activitate – spre exemplu – salarii egale în interiorul DGASPC-urilor, primăriilor, consiliilor judetene, samd; 
Această măsură să fie aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2017, asigurându-se în acest fel egalitatea de tratament a sectoarelor de activitate administrație publică și asistență socială raportat la sistemul sanitar.
2. Măsură tranzitorie - acordarea, începând cu 1 august 2016, a unei creșteri salariale în sumă fixă – această măsură vizează /rezolvă suprapunerile/inechitățile salariale generate de creșterea salariului minim pe economie, DIN PERSPECTIVA VECHIMII ÎN MUNCĂ ;
3. Pentru funcțiile publice și contractuale neafectate de creșterea salariului minim pe economie:
3.1. începând cu 01.08.2016, egalizarea salariilor de bază /indemnizaţiilor de încadrare mai mici decât cele stabilite la nivel maxim pentru fiecare funcţie/ grad/treaptă şi gradaţie la nivelul maxim al salariului de bază/ indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei, autorităţii publice, unităţii respective;
3.2. începând cu 01.01.2017, egalizarea salariilor de bază în unități similare de același nivel în interiorul aceluiași sector de activitate – spre exemplu – salarii egale în interiorul DGASPC-urilor, primăriilor, consiliilor judetene etc.

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România - ”COLUMNA”, a participat în data de 12.05.2016 la Ministerul Muncii la întâlnirea legată de salarizarea personalului din administrația publică locală, asistență socială și justiție – sistemul instituțional ONRC. La ședință a participat secretarul general al federației– Puiu Lucian Ciprian.
În privința celor 3 familii ocupaționale anterior amintite, Ministrul Muncii –Dragoș Pîslaru a precizat că viitorul proiect al ordonanței de urgență privind salarizarea își propune să rezolve o parte din inechitațile/discrepanțele salariale existente pornind de la salariile brute aflate în plată în luna martie 2016, fiind avansate mai multe variante de lucru:

Read more: Informare

Către,

Sindicatele afiliate la Federația COLUMNA

În atenția d-nei/ d-lui Președinte

          Prin prezenta, vă informăm că în ziua de 20.04.2016 atât în București, cât și în județele din țară CNSLR-Frăția va organiza acțiuni de pichetare pe tema salarizării personalului din sectorul bugetar, la care trebuie să participe reprezentanți ai federaților bugetare afiliate Confederației.

          Prin urmare, solicităm tuturor organizaților afiliate Federației Columna să ia legătura de urgență cu liderii uniunilor județene ale CNSLR-Frația și liderii locali ai federaților Sedlex, Sanitas și Spiru Haret pentru a asigura prezența la aceste acțiuni deosebit de importante și în acelasi timp pentru a avea o cât mai bună vizibilitate a federației în cadrul acestora.

          Nu uitați că doar împreună suntem mai puternici!

 

 

Cu stimă,

PRESEDINTE

Sorin STAN

  Vă trimitem atașat Nota Sedinței Consiliului Național Tripartid pentru Dialog Social, care va avea loc astazi, 22.04.2016, având ca tema “Elaborarea Ordonanței de Urgență privind unele corecții aduse la salarizarea personalului plătit din fonduri publice”,  în  care sunt precizate succint aspectele pe care urmează să le aiba în vedere Guvernul, precum și calendarul propus în vederea elaborării acestui act normativ pe care îl veți regăsi în partea finală a documentului. În contextul în care anumite măsuri care se regăsesc în nota au un caracter ambiguu – respectiv cele referitoare la menținerea cuantumului sporurilor la nivelul aflat în plată în luna iulie 2016, vom fi foarte atenți în perioada următoare cu privire la toate acele măsuri care în opinia Guvernului constituie ameliorări ale salarizării, dar care în esență ar putea păstra, de fapt, inechitățile salariale din prezent.

        Vă vom ține la curent cu rezultatul discuțiilor de astăzi și a celor ulterioare. 

vezi nota................

”O să începem discuția asupra salarizării în funcția publică. O să vă propun o abordare în două etape. 
Astăzi o să avem o primă discuţie pe un proiect de ordonanţă de urgenţă pe care ni-l putem asuma noi ca guvern şi care vine cu ideea unei corectări imediate a disfuncţionalităţilor care au venit pe fondul creşterii salariului minim şi a comprimării claselor salariale în jumătate inferioară a grilei de salarizare. Deci asta vom aborda prin acest proiect de ordonanţă de urgenţă. Obiectivul este să aplicăm acest proiect de ordonanţă de urgenţă încă din a doua jumătate a acestui an şi în cursul anului viitor. Deci vom veni cu o mobilizare bugetară pe care ne-o putem asuma din a doua jumătate a acestui an şi pentru 2017, care va avea ca obiectiv o corectare a acestor disfuncţionalităţi salariale, care au dus la suprapuneri de salarii între clasele salariale de jos şi care vor corecta şi o parte din problemele care apar acolo unde în aceeaşi categorie de funcţionari, cu aceleaşi responsabilităţi putem avea salarii diferite pentru că oamenii au fost recrutaţi în perioade diferite. Deci vom veni cu această primă corectură, rezolvând astfel o problemă de echitate, dar şi de legalitate, pentru că sunt situaţii în care funcţionari care asumând aceeaşi responsabilitate au salarii diferite, merg în justiţie şi câştigă tocmai pentru că e o abordare aşa cum se dau salariile astăzi, una incorectă. Deci vom corecta o parte din aceste probleme, mai ales pe partea de categorii salariale din jumătatea inferioară a grilei de salarizare. Astăzi vom avea o primă discuţie pe acest proiect de ordonanţă pe care Ministerul Muncii l-a pregătit în coordonare cu Ministerul de Finanţe şi cu Cancelaria, cu obiectivul de a-l adopta săptămâna viitoare după discuţii pe care doamna ministru le va avea încă începând de astăzi cu partenerii sociali, cu sindicatele. 
O a doua abordare cu care vom veni, complementară acestui proiect de ordonanţă, este un proiect de lege pe care vreau să-l punem doar în dezbatere publică, un proiect de lege care să vină cu o abordare multianuală, din 2018 încolo, în ideea de a evolua spre o salarizare unitară pe care s-o gândim şi în corelare cu reforma administraţiei publice pe care o pregătim, o reformă a administraţiei publice fără un sistem de salarizare clar şi adaptat nu va fi eficientă. Îmi dau seama că din punct de vedere politic va fi dificil să avem o decizie pe o astfel de abordare multianuală în cursul acestui an. Dar cred că este de datoria noastră să venim cel puţin cu propunerea şi să propunem dezbaterii publice un astfel de proiect, care să fie în coerenţă, cum am spus, şi cu reforma administraţiei. 
Şi acest proiect de lege în dezbatere publică o să-l discutăm în guvern în perioada imediat următoare, după care o să începem dezbaterile cu sindicatele şi cu societatea civilă. 
Cele două abordări se leagă, propunem această ordonanţă pentru a acoperi, deci a doua jumătate a acestui an şi 2017 în ideea că un proiect de lege care să aibă o abordare multianuală probabil că nu va avea un efect înainte de 2018 şi atunci până în 2018 venim cu corecturile şi cu rezolvarea acestor inechităţi prin ceea ce ne putem permite din punct de vedere al bugetului. Deci asta e abordarea pe care v-o propun. Astăzi o să discutăm acest proiect de ordonanţă cu obiectivul de a-l adopta săptămâna viitoare, oricum după discuţii cu partenerii sociali, în aşa fel încât el să poată să fie aplicabil din a doua jumătate a acestui an.
O să începem cu aceasta şedinţa de guvern.”
Scurte concluzii: 1. guvernul actual nu-si va asuma un proiect al legiii salarizarii, asadar e posibil ca anul acesta sa nu avem o noua lege a salarizarii care sa si intre in vigoare, aruncand sarcina elaborarii acesteia pe guvernarile viitoare - se face vorbire despre o anumita propunere legislativa, dar nu e nimic concret, aceasta modalitate de actiune fiind tipică deja Guvernarii Ciolos - o guvernare plina de intentii bune dar care refuza sa se concretize;
2. s-a pus problema elaborarii unui proiect de ordonanta de urgenta al cărui scop sa fie - corectarea unor disfuncţionalităţi salariale, care au dus la suprapuneri de salarii între clasele salariale de jos....... şi care vor corecta şi o parte din problemele care apar acolo unde în aceeaşi categorie de funcţionari, cu aceleaşi responsabilităţi putem avea salarii diferite pentru că oamenii au fost recrutaţi în perioade diferite.”
Din punctul nostru de vedere, daca s-a apreciat ca este nevoie de o ordonanta de urgenta, aceasta ar trebui sa-si produca efectele imediat, din luna mai 2016. A arunca intrarea in vigoare a acestei ordonante de urgenta la nivelul lunii agusut 2016 nu face altceva sa conduca la pierderea caracterului urgent al măsurii.
În acest context, în care practic nu s-a spus și nici nu s-a oferit nimic concret, vom continua acțiunile deja planificate impreuna cu CNSLR FRATIA si alte federatii bugetare din confederatie pentru a determina guvernul sa vina cat mai urgent cu masurile favorabile asteptate indelung de salariati: deblocarea legii salarizarii, rezolvarea inechitatilor salariale existente in sectorul bugetar incepand din 2010 și blocarea intentiei guvernului de a bloca nivelul salariului minim pe economie pana in anul 2020. Astfel, in perioada 13-14 aprilie 2016, Secretarul General al Federatiei Columna - Puiu Lucian Ciprian va fi prezent alături de Președintele FSE SPIRU HARET -Marius Nistor în județele Mureș și Cluj pentru consultări cu sindicatele bugetare din Mureș, Cluj si Harghita în vederea stabilirii în concret a viitoarelor activității menite să asigure atingerea celor trei obiective mai sus amintite.

Card discount